Charitatívne práce


Reklámna kampaň Pyca v boji proti rakovine prsníka
Credit: www.zdraveprsia.sk
File Type: .zip –> .filmový klip
File Size: 5.31 MB
Pozvánka na AVON POCHOD 2009
File Type: .zip –>
File Size: 7.73 MB
Pieseň ku kampani (2009)
File Type: .zip –> .avi
File Size: 35.9 MB
AVON POCHOD 2010
File Type: .zip –> mov.flv
File Size: 31.5 MB
Charitatívny spot pre pomoc deťom a osobám s autizmom
Date: 2010
Credit: www.f84.sk
File Type: .zip –> .mov
File Size: 1.34 MB
Pyco sa stal oficiálne novým ambasádorom pre Unicef (2011)
Credit: www.unicef.sk
File Type: .zip –>
File Size: 20.9 MB
MISIA 01 – nezištne pomohli ľuďom s telesným postihnutím
Date: 2011
File Type: .zip –>
File Size: 21.1 MB
Fotky z Ugandy – prezentácia fotografií z Ugandy
Credit: facebook Pyca
File Type: .zip –> mp4
File Size: 59.05 MB
A lesson in Uganda
Credit: facebook Pyca
File Type: .zip –>
File Size: 11.00 MB
Pomoc Afrike – Pyco v Ugande

„Bol som sa pozrieť do najchudobnejších okresov
a pevne verím, že aj cez obraz divák prežije
podobne silný zážitok a že sa k nám pridajú tí,
ktorí majú možnosť a chuť pomáhať.“

Date: 2013
File Type: .zip –> .mp4
File Size: 921 MB
TV Plus

Pyco hovorí za Cipu
Credit: www.zvieraciombudsman.sk , www.stopkrutosti.sk
File Type: .zip –> .mp4
File Size: 1.6 MB