Poďakovanie

Špeciálne poďakovanie patrí samotnému Martinovi Rauschovi, za množstvo mediálnych noviniek, za krásne fotografie, za jeho ochotu a čas, ktorý venuje tejto stránke.

Marekovi za layouty, za rôzne grafické tvorby, ktorý vždy odštartuje neuveriteľný nápad a vytvorí krásny, ľahko zrozumiteľný dizajn stránky s jednoduchou orientáciou.

Sestre Žanete a všetkým kamarátom a známym za vaše názory, za rady a tipy: Janke, Majke, Mariane, Kelly z USA

Taktiež všetkým skvelým ľuďom, ktorí do webového obsahu prispeli, prispievali, za pomoc pri čomkoľvek, čo súviselo so stránkou.

Zuzke, ktorá ma naučila pracovať s fotogalériou a za rôzne rady pri tvorbe stránok za ktoré som jej dodnes vďačná.

Verným návštevníkom stránky za to, že sem chodíte, za podporu, za odozvy od vás, ktoré sú viac ako pozitívne, pretože len vďaka vám vieme, že to všetko má zmysel.