Všetko najlepšie k meninám

Martinovi prajeme všetko len to najlepšie k meninám, pevné zdravie, šťastie, lásku a veľa radostných dní plných krásnych okamihov.

A všetkým nositeľom tohoto mena a aj Marošom prajeme všetko najlepšie k meninám.