Všetko najlepšie k meninám

Martinovi prajeme všetko len to najlepšie k meninám, pevné zdravie, lásku, šťastie, porozumenie, veľa krásnych dní a radostí v pracovnom i osobnom živote.

A všetkým nositeľom tohoto mena a aj Marošom prajeme všetko najlepšie k meninám.