Podporme dobrú vec

Ľudia bez domova sú ľudia ako my. Mnohí z nich však stratili milovanú osobu, živobytie alebo trpia vážnou chorobou. Tieto nečakané životné rany ich doviedli až k životu na ulici. Darujte 2 % neziskovej organizácii Depaul Slovensko, ktorá im poskytuje dočasný prístrešok, jedlo a pomoc pri návrate do normálneho života. Ulica predsa nie je domov.

Viac info a postup na darovanie 2 % z daní nájdete na http://depaul.sk/

facebook.com/mrpyco