Všetko najlepšie k meninám

Martinovi prajeme všetko len to najlepšie k meninám, pevné zdravie, šťastie, lásku a veľa krásnych dní v pracovnom i súkromnom živote.

A všetkým nositeľom tohoto mena a aj Marošom prajeme všetko najlepšie k meninám.