Všetko najlepšie k meninám

Martinovi prajeme všetko len to najlepšie k meninám, pevné zdravie, lásku, šťastie, veľa krásnych chvíľ, radostí a všetko čo robí život šťastnejším a krásnejším.

A všetkým nositeľom tohoto mena a aj Marošom prajeme všetko najlepšie k meninám.